Tin Tức mới
Kỹ thuật ưu thế
Năng lực ổ cứng và công nghệ cloud dẫn đầu
Cloud Computing
Cloud Computing AI Service cluster tiên tiến
Big Data
Hàng chục ngàn thiết bị thương mại liên kết với big data trực quan hóa
Private cloud computing
Xây dựng ngân hàng dữ liệu an toàn và vững chắc
Ngũ âm tương tác
Năng lực phân biệt ngữ âm cao , hệ thống phân tích ngữ nghĩa tiên tiến
Giải pháp
Có nguồn tài nguyên dữ liệu và năng lực kỹ thuật phong phú , cung cấp nhiều giải pháp cho các trường hợp của khách hàng